Diversité et Identité Culturelle en Europe
DICE Review 3 – May 2006
Issues / 10th May 2006

Issue 3 of the DICE Review has now been published. To download it, please click on the link below: DOWNLOAD: Download Full Text Download Abstracts   TABLE OF CONTENTS: Petre Gheorghe BÂRLEA Polimorfismul culturii în Europa unită / 7 RELAŢII CULTURALE EUROPENE. PRIVIRE DIACRONICĂ Libuše VALENTOVÁ  (Praga) Din istoria relaţiilor culturale ceho-române / 9 Daniela-Liliana GÎTLAN Relaţiile între culturile şi civilizaţiile geto-dacilor şi romanilor. Prezentare contrastivă /17 Carolina BĂDIŢESCU Levantul sau despre voluptăţi postmoderne / 29 Tatiana-Ana FLUIERA RU Anacronismul în slujba corectitudinii politice / 35 Ştefania RUJAN, Laurenţia ION Dunărea în imaginarul călătorilor francezi în România / 39 Monica RADU Revistele on-line, un proiect vizând cunoaşterea latinităţii / 48 MANIFESTĂRI LOCALE Şl CONTINENTALE ÎN LITERATURĂ, ARTĂ Şl RELIGIE Cécile VILVANDRE DE SOUSA (Castilla-La Mancha) Eugène Ionesco entre deux pays/52 Victor PETRESCU Influenţe asupra creaţiei lui Iancu Văcărescu / 63 Anda-Elena IGNAT Relaţia individ-societate în opera prozatoarei Hortensia Papadat-Bengescu / 69 Dana Camelia DIACONU Percepţia visului în literatura română populară şi cultă / 75 Carmen DUVALMA Evoluţia poeziei lui Alexandru Macedonski şi influenţa franceză / 88 Maria GEORGESCU Loggia brâncovenească – element fundamental al arhitecturii europene / 93 Mande GHEORGHE Creştinismul lui Neagoe Basarab în context european /106 Cristina FURTUNĂ…