Diversité et Identité Culturelle en Europe
DICE Review 2 – May 2005
Issues / 10th May 2005

Issue 2 of the DICE Review has now been published. To download it, please click on the link below: DOWNLOAD: Download Full Text Download Abstracts TABLE OF CONTENTS: Prof. univ. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA Argument. Feţele identităţii / 7 DESCHIDERI Acad. Eugen SIMION Eminescu sau despre dimensiunea poetică a culturii româneşti / 8 Acad. Marius SALA Universul lingvisticii / 14 Prof. univ. dr. Ion CUCUI Universitatea „Valahia” din Târgovişte – prezenţă activă în viaţa academică internaţională / 21 ÎPS Prof. univ. dr. Nifon MIHĂIŢĂ Cultul ortodox şi cultura latină / 23 Viorica ARGHIR Comunicarea şi spaţiul public din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană / 24 INTERFERENŢE ISTORICE, ETNO-LINGVISTICE ŞI CULTURALE. MENTALITĂŢI ŞI STILURI Tatiana-Ana FLUIERARU Feminismul blând / 28 Ştefania RUJAN; Laurenţia ION Imaginea femeii în povestirile de călătorie ale autorilor francezi referitoare la spaţiul românesc / 32 Ileana TĂNASE Un caz aparte de intraductibilitate: limbajul poeziei / 38 Ştefania RUJAN Palatul Mogoşoaia în timpul Marthei Bibescu / 42 Constantin-George STOICA Unitate şi diversitate în mitologia sud-est europeană / 47 Angela STĂNESCU Avatarurile biculturalităţii în proza britanică contemporană / 52 Victor PETRESCU Corespondenţă Vasile Florescu / 57 Petre Gheorghe BÂRLEA Democraţia ateniană – model al democraţiilor moderne / 63…

DICE Review 1 – May 2004
Issues / 10th May 2004

Issue 1 of the DICE Review has now been published. To download it, please click on the link below: DOWNLOAD: Download Full Text Download Abstracts   TABLE OF CONTENTS: Prefaţă / 7 ION CUCUI Participarea Universităţii „Valahia” din Târgovişte fa proiectele europene/ 9 Viorica ARGHIR Regiuni, culturi şi dezvoltare economică sustenabilă: contribuţia etnologiei europene /13 Petre Gheorghe BÂRLEA Problemele lingvistice ale integrării europene / 21 Anca Andrei FANEA Denumiri comerciale străine în onomastica românească /33 Tatiana-Ana FLUIERARU Imaginea celuilalt în relatările de călătorie: Robert de Clare, Guillaume de Boldensele, Jean de Mondeville /37 Camelia FRĂŢILĂ Aspecte culturale care influenţează procesul de tranziţie în ţările est-europene / 45 Lucian GRIGORESCU Alianţa pentru Pace din România – un organism cu deschidere europeană/ 53 Ancuţa NEGREA Termeni româneşti de origine latină care denumesc personajele nuntii/ 57 Victor PETRESCU Contribuţia lui Udrişte Năsturel la umanismul culturii medievale româneşti / 65 Viorica Ştefania RUJAN Perspective spaţiale în poezia Annei de Noaiile / 69 Angela STĂNESCU Pluralism etnic şi cultural în societatea şi literatura britanică actuală/ 77 Ileana TĂNASE Predicaţia evenimenţială sau despre cum construim conceptul de timp prin evenimente / 85 Mihai TEODORESCU Locaşul cultului creştin în Imperiul Roman /91 Doru Lucian TUOOR Notarul public,…