Diversité et Identité Culturelle en Europe

Editorial Board

9th November 2016

Founding director:

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea “Ovidius” Constanţa – editor-in-chief

 

Editorial board:

Acad. Marius Sala, membru al Academiei Române

Acad. Baudouin Decharneux, membre de l`Académie Royale de Belgique

Prof. univ. dr. Libuše Valentová, Universitatea „Carol al IV-lea” Praga, Republica Cehă

Prof. univ. dr. Lucian Chişu, Institutul „George Călinescu” al Academiei Române

Conf. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului Naţional al Literaturii române

Conf. univ. dr. Roxana-Magdalena Bârlea, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Conf. univ. dr. Alice Toma, Universitatea din Bucureşti, Université Libre de Bruxelles – Université d’Europe

Prof. univ. dr. Cécile Vilvandre de Sousa, Universidad „Castilla-La Mancha”, Ciudad Real, Spania

Prof. univ. dr. Emmanuelle Danblon, Université Libre de Bruxelles – Université d’Europe

Prof. univ. dr. Maria Tereza Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Italia – président de REALITER

 

Editorial secretariate:

Constantin-Georgel Stoica

Oana Voichici

 

Text processing and design:

Constantin-Georgel Stoica

Mihai Cuciureanu

 

Scientific committee:

ANGELESCU, Silviu, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Studii Culturale, Prof. univ. dr.

BUNACIU, Otniel Ioan, Universitatea din Bucureşti, Decan, Prof. univ. dr.

BUSUIOC, Monica, Institutul de Lingvistică Bucureşti, Cercetător st. pr.

CHIRCU, Adrian, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul de Limba Română şi Lingvistică Generală, Lector univ. dr.

CHIVU, Gheorghe, Universitatea din Bucureşti, Academia Română, Prof. univ. dr., Membru corespondent al Academiei Române

CODLEANU, Mioara, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Conf. univ. dr.

CONSTANTINESCU, Mihaela, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Studii Culturale-Director, Prof. univ. dr.

COSTA, Ioana, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine, Departamentul de Limbi Clasice, Prof. univ., Cercetător st. pr.

COŞEREANU, Valentin, Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Ipoteşti, Dr. Cercetător st. pr.

DANCĂ, Wilhelm, Universitatea din Bucureşti, Academia Română, Facultatea de Teologie Catolică, Prof. univ. dr., Decan, Membru corespondent al Academiei Română.

DASCĂLU, Crişu, Academia Română, Filiala „Titu Maiorescu” Timişoara, Prof. univ. dr., Director.

DINU, Mihai, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Prof. univ. dr.

DULCIU, Dan, Societatea „Mihai Eminescu” Bucureşti, Traducător, Curator.

FLOREA, Silvia, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul de Limbi Moderne, Conf. univ. dr.

GAFTON, Alexandru, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Prof. univ. dr.

INKOVA, Olga, Université de Genève, Département de Langues Méditerranéennes, Slaves et Orientales, Prof. univ. dr., Directeur.

ISPAS, Sabina, Institutul de Etnografie şi Folclor Bucureşti, Academia Română, Director, Membru al Academiei Române.

LOÏC, Nicolas, Université Libre de Bruxelles, GRAL-Dr., Cercetător.

MANZOTTI, Emilio, Université de Genève, Département de Langues Romanes, Prof. univ. dr., Directeur.

MITU, Mihaela, Universitatea din Piteşti, Conf. univ. dr.

MOROIANU, Cristian, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Conf. univ. dr., Prodecan.

NAŠINEC, Jiri, Universitatea „Carol IV” Praga, Departamentul Antropologie şi Studii Culturale, Prof. univ. dr.

NĂDRAG, Lavinia, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Departamentul de Limbi Moderne, Prof. univ. dr., Director.

NICOLAE, Florentina, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Conf. univ. dr.

PANEA, Nicolae, Universitatea din Craiova, Decan, Prof. univ. dr.

PETRESCU, Victor, Redactor revista „Litere”, Dr.

RESTOUEIX, Jean-Philippe, Consiliul Europei, Bruxelles, Şef secţie

TOMESCU, Emilia Domniţa, Institutul de Lingvistică Bucureşti, Universitatea „Petrol şi Gaze” din Ploieşti, Cercetător şt. pr., Prof. univ. dr.

VASILOIU, Ioana, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, Cercetător științific.

WALD, Lucia, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine, Departamentul de Limbi Clasice, Prof. univ. dr.

No Comments