Diversité et Identité Culturelle en Europe

DICE Review 2 – May 2005

10th May 2005

Issue 2 of the DICE Review has now been published.

To download it, please click on the link below:

DOWNLOAD:

Download Full Text

Download Abstracts

TABLE OF CONTENTS:

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA
Argument. Feţele identităţii / 7

DESCHIDERI

Acad. Eugen SIMION
Eminescu sau despre dimensiunea poetică a culturii româneşti / 8

Acad. Marius SALA
Universul lingvisticii / 14

Prof. univ. dr. Ion CUCUI
Universitatea „Valahia” din Târgovişte – prezenţă activă în viaţa academică internaţională / 21

ÎPS Prof. univ. dr. Nifon MIHĂIŢĂ
Cultul ortodox şi cultura latină / 23

Viorica ARGHIR
Comunicarea şi spaţiul public din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană / 24

INTERFERENŢE ISTORICE, ETNO-LINGVISTICE
ŞI CULTURALE. MENTALITĂŢI ŞI STILURI

Tatiana-Ana FLUIERARU
Feminismul blând / 28

Ştefania RUJAN; Laurenţia ION
Imaginea femeii în povestirile de călătorie ale autorilor francezi referitoare la spaţiul românesc / 32

Ileana TĂNASE
Un caz aparte de intraductibilitate: limbajul poeziei / 38

Ştefania RUJAN
Palatul Mogoşoaia în timpul Marthei Bibescu / 42

Constantin-George STOICA
Unitate şi diversitate în mitologia sud-est europeană / 47

Angela STĂNESCU
Avatarurile biculturalităţii în proza britanică contemporană / 52

Victor PETRESCU
Corespondenţă Vasile Florescu / 57

Petre Gheorghe BÂRLEA
Democraţia ateniană – model al democraţiilor moderne / 63

Lavinia SAVU
Tehnica exordiului în discursurile juridice ale oratorilor atici / 67

Gheorghe MANOLE
Politica lui Neagoe Basarab în context european / 73

Nadia MANEA
Cultură politică, identitate naţională şi raţiune de stat în scrierile istorice moldoveneşti din secolul al XVII-lea / 82

Carolina BĂDIŢESCU
Un proiect identitar interbelic / 99

Marcela Maria RADU-COSTACHE
Minoritatea bulgară din Târgovişte. Aspecte etnografice / 105

 

DIVERSITATE ETNO-LINGVISTICĂ ÎN ROMÂNIA ACTUALĂ

Anca Andrei-FANEA
Originea numelor de familie (poreclă, supranume, nume). Rolul semantic al apelativelor în formarea numelor proprii / 112

Petre Gheorghe BÂRLEA
O poartă spre Europa: traducerile româneşti din latină în epoca Şcolii Ardelene / 128

Adrian CHIRCU
Unitate şi diversitate în clasa adverbului romanic / 138

Petruţa Claudia IUGULESCU
Modalităţi de exprimare a superlativului în textele biblice româneşti /145

Mihaela CHIVOIU
Evoluţia unor forme pronominale în limbajul religios românesc / 149

Ancuţa NEGREA
Neologisme în terminologia populară a nunţii / 155

Tatiana-Ana FLUIERARU
„Unde-i lege nu-i tocmeală” / 162

Ileana TĂNASE
Limbajul evenimenţialităţii neintenţionale, limbaj al fricii / 166

Alice TOMA
Reprezentarea şi structura conceptuală a limbajului matematic / 169

Roxana-Magdalena BÂRLEA
Percepţia timpului la români. Ipoteze de lucru pentru un studiu etnolingvistic / 183

Felicia Raluca TOMA
Rolul frazeologiei în explicarea modernizării şi relatinizării limbii române / 195

Constanţa DOBRE
Interferenţe lingvistice: limba română – limba rromani / 201

Marcela Maria RADU-COSTACHE
Limba română în comunitatea bulgarilor din Târgovişte / 204

ŞCOALA, BISERICA ŞI SISTEMELE FORMATIV-INFORMATIVE

Maria SAVU-CRISTESCU
Sisteme educative europene / 209

George ANCA
Planul lui Dumnezeu şi Grădina Maicii Domnului. Identitatea ortodoxiei latino-române în viziunea lui Ioan Paul al II-lea / 216

Radu Doru ŞERBAN
Contribuţia ortodoxiei la desăvârşirea idealului european / 221

Elena BĂRBIERU; Cristina VASILE
Biblioteca facultăţii de Teologie-Litere – abecedar al credinţei / 228

Agnes ERICH
Identitatea şi diversitatea grafică a tipăriturilor româneşti din secolele XVI-XVIII / 232

Elena TÎRZIMAN
Noile tehnologii ale informării şi comunicării şi influenţele lor specifice asupra formării identităţii universitare / 243

READ ONLINE:

View this document on Scribd

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *