Diversité et Identité Culturelle en Europe

DICE Review 3 – May 2006

10th May 2006

Issue 3 of the DICE Review has now been published.

To download it, please click on the link below:

DOWNLOAD:

Download Full Text

Download Abstracts

 

TABLE OF CONTENTS:

Petre Gheorghe BÂRLEA
Polimorfismul culturii în Europa unită / 7

RELAŢII CULTURALE EUROPENE. PRIVIRE DIACRONICĂ

Libuše VALENTOVÁ  (Praga)
Din istoria relaţiilor culturale ceho-române / 9

Daniela-Liliana GÎTLAN
Relaţiile între culturile şi civilizaţiile geto-dacilor şi romanilor. Prezentare contrastivă /17

Carolina BĂDIŢESCU
Levantul sau despre voluptăţi postmoderne / 29

Tatiana-Ana FLUIERA RU
Anacronismul în slujba corectitudinii politice / 35

Ştefania RUJAN, Laurenţia ION
Dunărea în imaginarul călătorilor francezi în România / 39

Monica RADU
Revistele on-line, un proiect vizând cunoaşterea latinităţii / 48

MANIFESTĂRI LOCALE Şl CONTINENTALE ÎN LITERATURĂ, ARTĂ Şl RELIGIE

Cécile VILVANDRE DE SOUSA (Castilla-La Mancha)
Eugène Ionesco entre deux pays/52

Victor PETRESCU
Influenţe asupra creaţiei lui Iancu Văcărescu / 63

Anda-Elena IGNAT
Relaţia individ-societate în opera prozatoarei Hortensia Papadat-Bengescu / 69

Dana Camelia DIACONU
Percepţia visului în literatura română populară şi cultă / 75

Carmen DUVALMA
Evoluţia poeziei lui Alexandru Macedonski şi influenţa franceză / 88

Maria GEORGESCU
Loggia brâncovenească – element fundamental al arhitecturii europene / 93

Mande GHEORGHE
Creştinismul lui Neagoe Basarab în context european /106

Cristina FURTUNĂ
Creştinismul – parte integrantă din cultura şi spiritualitatea europeană /115

Mariana Alina VOICU (SAFTA)
Pelerinajul sinelui. Portrete în eternitatea sufletului /124

ASPECTE LINGVISTICE ALE EUROPENISMULUI

Nicolas CAMPOS PLAZA (Castilla-La. Mancha)
Reflexions sur les théories et écoles traductologiques /133

Petre Gheorghe BÂRLEA
Multilingvismul – o prioritate politică pentru viitorul apropiat al Uniunii Europene /145

Petre Tudor BÂRLEA
Is there an increasing lingvistic homogenisation in Europe?/353

Tatiana-Ana FLUIERARU
Parlez-vous français? Moi non plus…Traducerea din franceză în română sau efortul minim /160

Maria TUFEANU
Interferenţe lingvistice în comunităţile de bulgari din Muntenia. Cartierul „Matei Voievoddin Târgovişte /164

Ileana TĂNASE
Pronumele on, ca marcă generică a umanului, între nedeterminare şi determinare /182

Cristina-Alice TOMA
Terminologie lexicală şi terminologie discursivă /186

Ancuţa NEGREA
Contacte lingvistice. Termeni neologici culinari din secolul al XVIII-ea / 201

Roxana-Magdalena BÂRLEA
Expresii, proverbe, locuţiuni româneşti la timpul viitor / 206

Petruţa IUGULESCU
Structuri locuţionale adjectivale în textele biblice româneşti / 212

Raluca-Felicia TOMA
Valenţele stilistice ale locuţiunilor / 217

Mariana VÂRLAN
Forme ale superlativului stilistic în vorbirea tinerilor / 223

Mihaela CHIVOIU-ŞTEFAN
Forme particulare şi forme uzuale ale pronumelui în limbajul biblic/230

Ştefania RUJAN, Laurenţia ION
Paratextul – conţinut lingvistic şi dimensiune comunicaţională / 245

Anca ANDREI- FANEA
Toponymes parisiens dans le „Testament” de François Villon /251

Mariana VÂRLAN
Îmbogăţirea vocabularului actual al limbii române cu noi familii lexicale/257

READ ONLINE:

View this document on Scribd

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *