Diversité et Identité Culturelle en Europe
DICE Review 4 – Mai 2007
Issues / 10th May 2007

Issue 4 of the DICE Review has now been published. To download it, please click on the link below: DOWNLOAD: Download Full Text Download Abstracts TABLE OF CONTENTS: DICE – une nouvelle étape (P.G.B) / 7 ASPECTS DE L’IDENTITÉ CULTURELLE EUROPÉENNE Petre Gheorghe BÂRLEA Identité et diversité culturelle européenne / 9 Tatiana-Ana FLUIERARU L’heritage culturel européen / 24 Tomás VAŠUT Two legacy systems for Central Europe and their influences on mentalitits / 30 Maurice MATHÉ Problématiques sociales et didactiques actuelles de renseignement des langues et du français en Europe / 36 Agnes ERICH, Elena TÎRZIMAN Information Culture – European Perspectives / 53 DIACHRONIE ET SYNCHRONIE DANS LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE Lucian CHIȘU Les racines gréco-latinés de ľEurope moderne. Post Modem Images in Epistuia ad Pisones? / 60 Maria-Luiza DUMITRU Les lois de l’hospitalité dans le monde gréco-romain / 68 Mariana VÂRLAN Le latin -arius > le roumain -ar, formant productif pour les dérivés roumains actuels / 11 Diana Elena FULGER La matrice latine de la quantification adverbiale dans les langues romaines / 90 INTERCULTURALITÉ – ALTÉRITÉ – CRÉATIVITÉ (études, entretiens, enquêtes, dossiers,) Elena MATHÉ L’image brouillée de la Roumanie en France à l’heure actuelle / 98 Liliana ANGELESCU Panait Istrati –…

DICE Review 3 – Mai 2006
Issues / 10th May 2006

Issue 3 of the DICE Review has now been published. To download it, please click on the link below: DOWNLOAD: Download Full Text Download Abstracts   TABLE OF CONTENTS: Petre Gheorghe BÂRLEA Polimorfismul culturii în Europa unită / 7 RELAŢII CULTURALE EUROPENE. PRIVIRE DIACRONICĂ Libuše VALENTOVÁ  (Praga) Din istoria relaţiilor culturale ceho-române / 9 Daniela-Liliana GÎTLAN Relaţiile între culturile şi civilizaţiile geto-dacilor şi romanilor. Prezentare contrastivă /17 Carolina BĂDIŢESCU Levantul sau despre voluptăţi postmoderne / 29 Tatiana-Ana FLUIERA RU Anacronismul în slujba corectitudinii politice / 35 Ştefania RUJAN, Laurenţia ION Dunărea în imaginarul călătorilor francezi în România / 39 Monica RADU Revistele on-line, un proiect vizând cunoaşterea latinităţii / 48 MANIFESTĂRI LOCALE Şl CONTINENTALE ÎN LITERATURĂ, ARTĂ Şl RELIGIE Cécile VILVANDRE DE SOUSA (Castilla-La Mancha) Eugène Ionesco entre deux pays/52 Victor PETRESCU Influenţe asupra creaţiei lui Iancu Văcărescu / 63 Anda-Elena IGNAT Relaţia individ-societate în opera prozatoarei Hortensia Papadat-Bengescu / 69 Dana Camelia DIACONU Percepţia visului în literatura română populară şi cultă / 75 Carmen DUVALMA Evoluţia poeziei lui Alexandru Macedonski şi influenţa franceză / 88 Maria GEORGESCU Loggia brâncovenească – element fundamental al arhitecturii europene / 93 Mande GHEORGHE Creştinismul lui Neagoe Basarab în context european /106 Cristina FURTUNĂ…

DICE Review 2 – Mai 2005
Issues / 10th May 2005

Issue 2 of the DICE Review has now been published. To download it, please click on the link below: DOWNLOAD: Download Full Text Download Abstracts TABLE OF CONTENTS: Prof. univ. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA Argument. Feţele identităţii / 7 DESCHIDERI Acad. Eugen SIMION Eminescu sau despre dimensiunea poetică a culturii româneşti / 8 Acad. Marius SALA Universul lingvisticii / 14 Prof. univ. dr. Ion CUCUI Universitatea „Valahia” din Târgovişte – prezenţă activă în viaţa academică internaţională / 21 ÎPS Prof. univ. dr. Nifon MIHĂIŢĂ Cultul ortodox şi cultura latină / 23 Viorica ARGHIR Comunicarea şi spaţiul public din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană / 24 INTERFERENŢE ISTORICE, ETNO-LINGVISTICE ŞI CULTURALE. MENTALITĂŢI ŞI STILURI Tatiana-Ana FLUIERARU Feminismul blând / 28 Ştefania RUJAN; Laurenţia ION Imaginea femeii în povestirile de călătorie ale autorilor francezi referitoare la spaţiul românesc / 32 Ileana TĂNASE Un caz aparte de intraductibilitate: limbajul poeziei / 38 Ştefania RUJAN Palatul Mogoşoaia în timpul Marthei Bibescu / 42 Constantin-George STOICA Unitate şi diversitate în mitologia sud-est europeană / 47 Angela STĂNESCU Avatarurile biculturalităţii în proza britanică contemporană / 52 Victor PETRESCU Corespondenţă Vasile Florescu / 57 Petre Gheorghe BÂRLEA Democraţia ateniană – model al democraţiilor moderne / 63…

DICE Review 1 – Mai 2004
Issues / 10th May 2004

Issue 1 of the DICE Review has now been published. To download it, please click on the link below: DOWNLOAD: Download Full Text Download Abstracts   TABLE OF CONTENTS: Prefaţă / 7 ION CUCUI Participarea Universităţii „Valahia” din Târgovişte fa proiectele europene/ 9 Viorica ARGHIR Regiuni, culturi şi dezvoltare economică sustenabilă: contribuţia etnologiei europene /13 Petre Gheorghe BÂRLEA Problemele lingvistice ale integrării europene / 21 Anca Andrei FANEA Denumiri comerciale străine în onomastica românească /33 Tatiana-Ana FLUIERARU Imaginea celuilalt în relatările de călătorie: Robert de Clare, Guillaume de Boldensele, Jean de Mondeville /37 Camelia FRĂŢILĂ Aspecte culturale care influenţează procesul de tranziţie în ţările est-europene / 45 Lucian GRIGORESCU Alianţa pentru Pace din România – un organism cu deschidere europeană/ 53 Ancuţa NEGREA Termeni româneşti de origine latină care denumesc personajele nuntii/ 57 Victor PETRESCU Contribuţia lui Udrişte Năsturel la umanismul culturii medievale româneşti / 65 Viorica Ştefania RUJAN Perspective spaţiale în poezia Annei de Noaiile / 69 Angela STĂNESCU Pluralism etnic şi cultural în societatea şi literatura britanică actuală/ 77 Ileana TĂNASE Predicaţia evenimenţială sau despre cum construim conceptul de timp prin evenimente / 85 Mihai TEODORESCU Locaşul cultului creştin în Imperiul Roman /91 Doru Lucian TUOOR Notarul public,…